Op zoek naar een onderdeel voor een apparaat?

  Zie voorbeeld

Privacyverklaring

Gegevensprivacy is van groot belang voor ons en we willen open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens. We hebben daarom een beleid, waarin wordt uiteengezet hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact formulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Radio BBB V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Radio BBB V.O.F. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
- Radio BBB V.O.F. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Radio BBB V.O.F. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Delen van persoonsgegevens met derden

Radio BBB V.O.F. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Radio BBB V.O.F. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Radio BBB V.O.F. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Radio BBB V.O.F. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Radio BBB V.O.F. gebruikt sessiecookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Op deze website worden ook analytische cookies geplaatst. Deze worden gebruikt om bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen we beter inzicht in het functioneren van de website.

Daarnaast plaatsen we mogelijk cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies (indien gebruikt) en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld webanalytics, adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
- Analytische cookies van Statcounter. Bewaartermijn van deze cookies is 2 jaar.

StatCounter-statistiekprogramma

We houden middels een statistiekprogramma van StatCounter (gevestigd in Dublin, Ierland) op anonieme basis gegevens bij van recente opvragingen van onze site-pagina's: aantallen bezoekers en tijdstippen van bezoeken op onze website, informatie over internet provider, gebruikte browsers/versies, besturingssystemen, beeldresoluties, zoekmachines/zoekopdrachten waarmee onze site-pagina's worden gevonden, en IP-adressen van bezoekers.

Alleen ter vaststelling van terugkerend bezoek aan onze site plaatst het Statcounter-programma een cookie op uw apparaat. Deze cookie verzamelt geen persoonsgerelateerde gegevens.

Resultaten binnen dit statistiekprogramma worden uitsluitend in een samenvattende zin en in niet tot een individuele site-bezoeker herleidbare vorm verzameld. Lees de privacy policy van StatCounter en cookiebeleid van StatCounter. Hoe u deze cookies kunt weigeren leest u hier.

StatCounter kan deze informatie aan derden verschaffen indien StatCounter hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens StatCounter verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via contact formulier. Radio BBB V.O.F. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiligen

Radio BBB V.O.F. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Radio BBB V.O.F. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Radio BBB V.O.F. op via contact formulier.

Klacht indienen

Radio BBB V.O.F. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze webwinkel wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?

Radio BBB V.O.F., gevestigd aan Oliemolen 1, 7587SH De Lutte, Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Meer informatie over Radio BBB V.O.F. vindt u hier.

Contactgegevens privacy:
Radio BBB V.O.F., Oliemolen 1, 7587SH De Lutte, Nederland, Tel: +31 (0)541 785505, E-Mail: privacy@onderdelenonline.nl

 

01.09.2019